Historie
Midt Norge Dental


I 1977 begynte Sverre O. Kjærvik i lære hos tanntekniker-mester Lajos Galambos i Mosjøen. Bedriften hadde tilhold i O.T. Olsensgt. 13. Han fullførte læretida i 1981 med teoretisk og praktisk prøve-uke hos tanntekniker-mester Ola Lie i Bodø. Den siste vinteren ble det tatt undervisning i regnskap/bokføring på kveldstid, parallelt med lærlinge-jobben. Alle prøvene ble bestått, og Sverre O. fikk tildelt svennebrev i tanntekniker faget. Samme året kjøpte, og overtok, Sverre Olav Kjærvik driften av tanntekniker-firmaet til Lajos Galambos. Bedriften ble organisert som et enkeltmanns foretak, og fikk navnet Midt Norge Dental. Årsomsetningen var på ca. kr. 400.000,- På dette tidspunktet hadde bedriften totalt 3 ansatte, inkludert Sissel Kjærvik, som forøvrig har vært med i faget siden 1973, og er fremdeles med!

I 1982 fikk Sverre O. utstedt mesterbrev i tannteknikerfaget. Midt Norge Dental ble drevet jevnt og trutt fra O.T. Olsensgt. 13 helt frem til 1991. Da flyttet bedriften inn i nye lokaler på Rynes. Driften gikk jevnt og greit.

I 1995 begynte Frode Thorsen i lære hos oss, og i 1997 ble bedriften omorganisert fra enkeltmanns foretak til aksjeselskap, og får navnet: Midt Norge Dental AS. Frode Thorsen avsluttet sin læretid i 1999, og avla svenneprøven på laboratoriet. Han fikk bestått og ble tildelt svennebrev i Tanntekniker faget. Det var forøvrig en av de siste lærlingene i faget da det fra år 2000 ble en høyskole-utdanning.

Driften gikk bra, det ble flere ansatte og mer utstyr. I 2006 ble det for første gang investert i dataassistert design og produksjon av kroner og broer, skanner, programvare og fresemaskin. Bedriften vokste ut av lokalene på Rynes. Så i 2013 ble det flytting til 2. etasje i Peter Bechsgt. 8 i Mosjøen sentrum. Det var 6 ansatte + regnskap og renhold. Det ble også investert i 2. generasjons cad/cam utstyr.

Bedriften fortsatte å gå bra, og i 2015 endte vi på en årsomsetning på drøyt kr. 7 millioner. På våren i 2016 ble 3. generasjons cad/cam utstyr bestilt, og skal leveres i August/September. Dette blir en avansert 5 akse fresemaskin med industri-standard, og tilhørende programvare. Vi gleder oss!

Ta kontakt med oss i dag BESTILL TIME